Inventarisatie Mondgezondheid

Ik verklaar:

Dat ik ouder ben dan 18 jaar.
Het is wettelijk bepaald dat bleekbehandelingen alleen toegestaan zijn vanaf 18 jaar.

Dat ik minimaal 1x per jaar (voor de afgelopen 3 jaren) en in het afgelopen jaar (tot 12 maanden terug) een controle door de tandarts heb laten uitvoeren.
Het bleekmiddel wat wij gebruiken werkt veel beter dan wat een niet-tandheelkundig bedrijf mag verkopen. Om problemen te voorkomen, moet uw gebit in goede conditie zijn.

Dat ik op de hoogte ben dat tandenbleken afgeraden wordt als ik zwanger ben en/of borstvoeding geef en/of vruchtbaarheidsbehandelingen onderga.
Er is geen onderzoek gedaan naar de veiligheid van bleekbehandelingen als iemand zwanger is en/of borstvoeding geeft en/of vruchtbaarheidsbehandelingen ondergaat. Er zijn ook geen negatieve aangetoond, maar wij kunnen dit dus niet garanderen. Daarom raden wij het af om in deze gevallen bleekbehandelingen uit te voeren.

Dat ik mijn tandvlees goed verzorg en ik geen tandvleesontstekingen heb.
De bleekbehandeling kan soms irritatie geven van het tandvlees. Als u al tandvleesontstekingen heeft, dan kan dit verergerd worden.

Dat ik mijn tanden goed verzorg en ik geen gaatjes heb.
Als u gaatjes, lekkende vullingen, uitgevallen vulling en/of afgebroken stukken tand of kies heeft, dan komt de bleekgel rechtsreeks op het tandbeen. Dat kan leiden tot pijn wat niet nodig is. Bij meer dan mild ongemak moet u altijd stoppen met bleken en contact met ons of uw tandarts opnemen.Als uw gebit vies is, veel aanslag of tandsteen bevat, dan kan de bleekgel niet goed op uw tanden of kiezen komen en is het resultaat van het bleken minder.

Dat ik begrijp dat er omstandigheden kunnen zijn dat een of meerdere tanden, kronen en of vullingen niet of niet goed zullen bleken.
Als gevolg van bepaalde invloeden zoals genetische aanleg, medicijngebruik, gewoonten (vooral roken en niet goed poetsen) en voedingspatroon kan het zijn dat de bleekbehandeling niet bij alle tanden en kiezen optimaal werkt. Dit komt weinig voor. Indien u kronen, bruggen, facings en/of vullingen heeft, dan zullen die weinig tot niet bleken door de bleekgel omdat er geen glazuur en tandbeen aanwezig is. U kunt dan wel gewoon alle tanden en kiezen of het weefsel van de tand of kies zelf eromheen bleken. Aansluitend kunt u bij uw tandarts vragen om een behandeling aan het gebied wat donkerder blijft.

Dat ik begrijp dat er kleine risico’s verbonden zijn aan het maken van een afdruk en ik niet uitgebreid behandeld ben met vullingen, kronen, bruggen en/of implantaten.
Het maken van een afdruk is eenvoudig en snel als u de gebruiksaanwijzing volgt. Soms kan bij het uitnemen van de afdruk uw tandvlees een beetje beschadigen. Dat geneest binnen enkele dagen. Als een vulling of kroon al niet goed meer zit, dan kan deze heel soms loslaten als er een afdruk gemaakt wordt. Eigenlijk is dat dan goed zodat er niet ongemerkt lekkage onder die kroon of vulling op kan treden en uw tand schade oploopt. Mocht een kroon of vulling loslaten, vraag dan uw tandarts deze weer te maken. Heeft u meer dan 20 vullingen bij uw voortanden of bent u uitgebreid behandeld met behulp van kronen, bruggen en/of implantaten, dan adviseren wij u dat de afdruk door (de assistente van) de tandarts gemaakt wordt.

Dat ik voor een optimaal resultaat de instructies rondom eten, drinken en roken zo goed mogelijk opvolg.
Gedurende, maar ook na uw bleekbehandeling, is het verstandig om alle gedragingen die kunnen leiden tot extrinsieke verkleuringen (van buitenaf) te voorkomen of zo veel mogelijk te verminderen. Dit is vooral: eten en drinken van voedingsmiddelen die veel kleurstoffen bevatten en verkleuringen geven (koffie, thee, rode wijn, maar ook gele curry, rode pastasaus) en roken.
Tip: mocht u toch heel graag een van bovenstaande gedragingen willen doen, plaats dan even de mal over uw tanden, dan worden ze wat afgedekt en is het negatieve effect minder.

Dat ik begrijp dat het bleekresultaat langzaam minder wordt en er factoren zijn die ervoor kunnen zorgen dat het resultaat sneller dan gemiddeld minder wordt.
Het resultaat van het bleken is bij veruit de meeste mensen mooi stabiel en blijft lang aan. Als gevolg van bepaalde invloeden zoals genetische aanleg, medicijngebruik, gewoonten (vooral roken en niet goed poetsen) en voedingspatroon kan het resultaat van het bleken sneller afnemen. Omdat u van ons ieder half jaar nieuwe bleekgel automatisch thuisgestuurd krijgt, kunt u het altijd zo mooi mogelijk houden. Is dit voor u niet voldoende? Probeer dan een van bovenstaande punten aan te pakken.

Dat ik contact opneem met het team van Mond Blanc of een andere tandarts naar keuze wanneer heftige pijn optreedt.
Bleken van de tanden kan gepaard gaan met wat ongemak zoals gevoelig tandvlees en gevoelige tanden. Gebruikt hiervoor een tandpasta tegen gevoelig tanden en smeer die een paar keer per dag op de tanden. Soms kan het voelen als kortdurende (enkele seconden) stekende pijn. Dat is normaal. De kans dat er schade ontstaat door bleken is zeer klein en meestal het gevolg van iets wat vooraf al mis was. Als de pijn echter langere tijd duurt (minuten) en/of de pijn zeer heftig is, neem dan contact op met uw eigen tandarts of een tandarts van Mond Blanc.